top of page

#TuringBrossa

El Test Turing-Brossa no és un experiment científic. És un petit divertiment en forma de repte, on l'usuari (que serà el jutge) ha d'endevinar quins són els poemes escrits per persones. Els poemes són presentats per parelles, i en cadascuna d'aquestes hi ha un poema generat per una Intel·ligència Artificial (ChatGPT) i un poema escrit per un poeta català reconegut. Es presenten cinc parelles de poemes, i l'usuari passa el test si n'encerta tres o més.

Els poemes "artificials" no són generats durant el test, sinó que el programa fa servir un banc de cinquanta poemes en català creats prèviament amb ChatGPT. També fa servir un banc de cinquanta poemes de poetes reconeguts. Com que els nombres no són molt grans, si l'usuari juga unes quantes vegades, és molt possible que li acabin sortint poemes repetits.

Els poemes generats per ChatGPT no són gaire bons, però de totes maneres, presentats d'aquesta manera, poden fer dubtar a la persona que faci el test, especialment si no és lectora habitual de poesia.

Aquest test s'ha fet per acompanyar l'article Poetes i robots, que he publicat al meu blog Com gotes a l'oceà, i que he escrit per compartir opinions i reflexions sobre l'entrada de les IA al món de la creativitat.

bottom of page