31 de jul. 2013

We salute the divine in each other


Algun cop he explicat que a Shanti Bhavan cada matí es fa una pausa per fer una assamblea on participen tots els alumnes i l'staff de l'escola. Durant l'assamblea alguns nens dels últims cursos s'encarreguen d'explicar algunes notícies importants d'aquell dia. Són notícies de l'Índia però també a nivell internacional (per exemple jo em vaig assabentar de l'accident de tren a Galícia a través dels nens de SB). Després hi ha torn obert de preguntes, i tothom pot donar la seva opinió sobre les notícies (l'escola té molt clar que vol crear ciutadans del món). Un cop acabada aquesta part, si hi ha algun tema a tractar a l'escola s'hi dediquen alguns minuts, per exemple parlar d'examens que vindran, o per despedir un voluntari, o perquè algú té algun anunci important, una celebració, etc.

Abans de tot això però, cada dia tot l'staff i els alumnes (i molts voluntaris s'hi afegeixen) reciten una oració que és el motiu d'aquest apunt. No em considero una persona gaire religiosa, com a mínim no en el sentit habitual que es sol donar a la paraula, però la veritat és que trobo aquesta oració bonica, i molt respectuosa amb les tres religions que conviuen a l'escola (escola on per cert, no es fan classes de religió).

La comparteixo tot seguit.
God, Creator of the Universe, help us remember that you are present in each one of us. 

May we respect each other, and be tolerant of our differences. May we be good and caring towards each other. May the teachings of all the great world religions direct our thoughts and actions. 

Grant that we may be spiritual in our interactions, and zealous in our work and play. Help us discover different ways to serve our fellow humanity. 

Guide us to discover the treasure hidden in each one of us, and to uphold what is right, cherish what is beautiful and revere what is divine. 

As we journey through each day of our lives, give us the grace to accept whatever you have in store for us. Be with us in our joy and our sorrow. 

Help us to build Shanti Bhavan into a haven of peace, and let this peace touch the lives of all we meet. We salute the divine in each other. 

Namaste.

1 comentari:

najoana ha dit...


haurien de prendre nota moltes escoles d'aquí.

La pregrària,preciosa.