4 de maig 2011

Pensament nº38: El món és la meva representació

«El món és la meva representació»: aquesta és la veritat que val per a tot ésser vivent i cognoscent, encara que només l'home pot portar-la a la consciència reflexiva abstracta: i quan ho fa realment, sorgeix en ell la reflexió filosòfica. Llavors li resulta clar i cert que no coneix cap sol ni cap terra, sinó només un ull que veu el sol, una mà que sent la terra; que el món que l'envolta no existeix més que com a representació, és a dir, només en relació amb un altre ser, el representant, que és ell mateix.
Vet aquí l'imponent començament de El mundo como voluntad y representación d'Arthur Schopenhauer (Trotta 2009), una lectura d'aquestes que requereix treball però que és apassionant.